Allmänt

Läs noga igenom denna instruktion. Om ni har ytterligare frågor hör av er till någon i styrelsen så skall vi hjälpa till.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten samt göra ett hål i husväggen för fibern. Entreprenören monterar en anslutningsbox på utsidan av huset, inte högre än i ståhöjd. Entreprenören installerar inte uteboxen på enternitfasad.

Som fastighetsägare är du ansvarig för ev. skador på slang och fiberkabel inom den egna tomten, så det finns ett eget intresse i att slangen läggs tillräckligt djupt för att undvika skador i framtiden.

Montage av fiberkabeln därifrån till inneboxen (mediaboxen) svarar du för du själv. Kabeln (max 7m) tillhandahålles av oss. Längre kabel upp till 25 m finns men till en merkostnad. Tänk på att kabeln inte är UV-beständig utan måste skyddas med flexislang eller dylikt. Kabeln har färdiga kontakter i ändarna så den är bara att jacka in. Böjradien vid hantering och färdig förlagd får inte vara mindre än motsvarande en snusdosa.

Vid din tomtgräns

Märk upp önskad plats vid tomtgräns där slangen ska ledas in på fastigheten med en käpp/pinne med en färgglad vimpel/lapp och texten ”fiber”. Då vet Empower till vart de skall gräva. Om du beställt flera anslutningar till din fastighet märk upp även dessa med käpp/pinne och en vimpel. Märk också upp var på huset du vill ha din anslutningsbox. Då kan entreprenören rulla ut tillräcklig längd slang om du på grund av tjäle eller annat inte hunnit gräva ner slangen inom tomten.

På tomten

Mät noga upp avståndet mellan tomtgräns och den plats på huset där fibern skall in. Lägg till två meter. Exempel. Avstånd mellan tomtgräns och hus är 9 meter. Totallängd blir då 11 meter.

Gräva

Gräv ett dike från tomtgräns till huset med ett djup på 30 till 40 centimeter. Försök att se till att ha botten så plan som möjligt. Om du inte kan gräva helt rakt fram till huset utan måste svänga, tänk på att ta ut svängen ordentligt. Skyddsslangen och fiberslangen tål inte snäva böjar. Böjradien på slangen bör inte vara mindre än 30 cm.

För att inte slangen skall skadas av omkring liggande sten, rekommenderas en grävbredd på tomten på ca 15-20 cm (spadbredd). Inom detta område får inga stenar finnas som pressar mot slangen och på så detta sätt gör skada.

Om det inte går att få ner slangen på rekommenderat djup samt vid förläggning på berg skall skyddsslangen klamras fast på berget.

Slang

Föreningen tillhandahåller slangar och sökband som nu finns att hämta på Hästeskede 1. Se karta.

Du behöver  skyddsslang (tjock svart), fiberslang (tunn vit/grå) och sökband (grön). Mät upp slang motsvarande grävlängden på tomten plus 2 meter. Tag lika längd av den tunna fiberslangen, den svarta skyddsslangen och det gröna märkbandet.

image001

Förläggning av slang

Trä in den tunna fiberslangen i den svarta skyddsslangen. Det är VIKTIGT att slangarna tätas i ändarna. Det får inte komma in några främmande föremål i slangen då detta kommer att omöjliggöra senare inblåsning av fibertråden. Täta ändarna genom att tejpa på en påse eller liknande i ändarna. Lägg ned slangpaketet i den grävda rännan. Se till att slangen ligger slätt mot botten och att inget trycker mot den svarta skyddsslangen. Uppstår veck på slangen vid förläggningen måste slangen bytas ut. Lämna en meter slang ovan mark vid tomtgränsen och en meter vid husväggen. Lägg det gröna märkbandet över slangpaketet och fyll igen kabeldiket.

Hål in i huset

Hålet in i huset bör vara i närheten av det ställe man tänkt placera mediaboxen som är den box som man placerar inomhus och som man får ut TV, bredband och telefon. Hålet bör vara 12-16 mm. För att göra hålet hantverksmässigt bör man konsultera någon som kan detta eller anlita en hantverkare.

Om du har ytterligare frågor, ring någon i styrelsen eller entreprenören.

Material för egna tomten finna att hämta här

Materialet finns uppställt hos Conny Hansson – 070 561 63 01

Det är bara att åka till Hästeskede 1 och hämta det du behöver