19 06, 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma.

Lördagen 30 juni 2018
Kl 11:00
Plats: Krokstrands Folkets Hus

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av […]

15 06, 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma.

Lördagen 30 juni 2018
Kl 11:00
Plats: Krokstrands Folkets Hus

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av […]

14 05, 2016

Uppstartssjukdommar

Att det förekommer problem här och där, är något vi har räknat med och vi försöker lösa olika typer av problem. Det tar lite tid innan nätet har blivit stabilt efter uppstart och det kan ta några veckor enligt NAO. Dessutom har något blivit fel någonstans när det gäller tv från sappa, så ni som […]

5 05, 2016

En försiktig förhoppning om ljus i fibern V 19

Bästa fibermedlem och delägare. Vi vill meddela att det verkar som att NAO (NETatONCE – vår nätoperatör) kan komma att aktivera vårt nät under nästa vecka (V19 – 2016). Detta är en förhoppning som styrelsen nu verkligen hoppas på att dom skall lyckas med! vi förstår den kritik som har uttryckts av medlemmar, det […]

21 04, 2016

Hämta er utrustning, tillfälle 2

För er som inte kunde hämta er utrustning förra lördagen i Krokstrand så är ni välkomna att hämta sakerna nu på lördag 23/4 mellan 09.00 och 11.00 hemma hos Mikael. Adress Kangeröd 2.

21 04, 2016

Instruktion för installation av utrustning

Här hittar du en instruktion om hur det hela skall kopplas ihop

14 04, 2016

Utlämning av routrar och patchkablar 17/4

Meddelande från Flöghultsfiber, äntligen har allt material kommit för hushållen. Utlämning kommer att ske i Krokstrand folketshus söndag den 17/4 mellan 13.00-18.00. Välkomna!

7 04, 2016

Ytterligare försening!

Det verkar som om start av nätet kommer att drabbas av ytterligare försening. Net at Once har meddelat att en fibersträcka i Tanum inte är färdig och att de därmed inte kan koppla upp oss. Vad detta innebär undersöks nu av styrelsen som även har kontakt med den entreprenör som skall utföra detta jobb.

Mediaboxarna […]

8 03, 2016

Fiberuppstart

Efter samtal med Net at Once måndag 7/3 – 2016 har vi följande preliminära tidsschema.
Inneboxarna (router) kommer under vecka 12 (påskveckan). Fiberpatchkablarna samt extra fiberkonvertrar har kommit. NaO förbereder sig på att tända upp nätet till kund under v14. Så snart nätet till kund är tänt så börjar de debitera.

Så fort vi fått inneboxarna går […]

22 01, 2016

Tilläggsinfo inför avtalsskrivning tjänsteavtal

Tilläggsinfo från EFFF (Ekonomiska föreningen Flöghults fiberförening)

Tjänsteavtalet skall fyllas i av alla medlemmar oavsett om man tänker låta sin fiberanslutning vara
inaktiv.
Anslutningsnumret står inuti uteboxen. I annat fall kompletterar styrelsen avtalet med detta
nummer. Medlemsnummer står på avtalsfakturan för fiberuppkopplingen, även detta nummer kan vi komplettera med om ni inte hittar detta.
Vid första uppkoppling med en […]