Här hittar du en instruktion om hur det hela skall kopplas ihop