Bästa fibermedlem och delägare. Vi vill meddela att det verkar som att NAO (NETatONCE – vår nätoperatör) kan komma att aktivera vårt nät under nästa vecka (V19 – 2016). Detta är en förhoppning som styrelsen nu verkligen hoppas på att dom skall lyckas med! vi förstår den kritik som har uttryckts av medlemmar, det var olyckligt och dåligt av NAO efter att efter att dom vunnit anbudet på driften av vårt nät helt plötsligt inte kunna leverera när det var dags att starta upp. Men den styrelse som nu har verkat har hela tiden jobbat med att ha en god dialog och lösa problem hellre än att strida och skapa konflikter.
Vi återkommer med besked när det är ljus i fibern.

NAO börjar debitera enligt era anslutningsavtal från den dagen dom driftsätter oavsett om ni har installerat er utrustning i fastigheten eller inte, det är således upp till var och en att ha sin utrustning installerad. Oavsett status hemma hos er så kommer ni att bli fakturerade enligt avtal från dag 1.

Vi kan bara med spänning avvakta driftsättningen och vi antar att det kan uppstå uppstartsproblem med anslutningar. Det kommer att bli en rad frågor och vi kommer att få felsöka strul. Viktigt är att ha förståelse för detta och ha lite tålamod. Det löser sig! och alla skall naturligtvis få en fungerande anslutning. Många fel kan uppstå i den egna installationen, en knäckt patchkabel exempelvis (den får inte böjas mer än runt en snusdosa) kommer ofrånkomligen att göra att det inte fungerar. Så vi försöker hjälpas åt så långt det går, använd gärna vår Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/143140889226227/ eller hjälps åt grannar emellan för att kolla era egna installationer.
Ligger felet utanför så skall det adresseras till NAO vi återkommer med vart problem skall riktas efter uppstart.

Ekonomi, till följd av förseningarna så har vi legat lågt med påminnelser om obetalda anslutningsavgifter och extrainsatsen på 5000 kr. Nästa helg så kommer vi att skicka ut ett kontoutdrag till alla via e-post till dom som har obetalda insatser. Detta gäller, senast 2 veckor efter driftsättning skall 25 000 kr i ursprunglig anslutningsavgift vara inbetald. Dom ytterligare 5 000 kr i beslutad insatshöjning (totalt 30 000 kr) som inte är betald kommer ni att få amortera mot ränta 4% vilket är samma ränta som på de medlemslån vi har upptagit hos medlemmarna. Den ännu har men som vill betala den in extra inatshöjningen på 5 000 kr är välkommen att göra detta innan vi börjar lägga in amortering och ränta i månadsfakturorna. Bankgirot är  828-9621 ange medlemsnummer, anslutningsnummer (står i ytterboxen) eller fastighetsbeteckning.
Totalt rör det sig om  500 000 kr i obetalda insatser som för närvarande lånas ut av medlemmar mot 4% ränta till föreningen.
Obetalda extraanslutningar, några stycken. Tas ur drift om dom är obetalda 2 veckor efter driftstart.

Ägarebyte: Från och med nu! Om ni säljer fasigheten där anslutningen finns så skall det anmälas till föreningen när en köpare finns, med en begäran om utbetalning av insats. Enligt skatteverket skall insats utbetalas och åter inbetalas av den nya ägaren. Det lämpliga är att ni talar med mäklaren/banken om att få insatsen utbetald till ett balanskonto hos någon av dessa till vilket vi kan betala ut insatsen och att denna insats vid tillträde av den nya ägaren åter inbetalas till förening. Det kan verka betydelselöst och krångligt men vi skall följa detta så att det inte blir ifrågasättande från skatteverket sida. Den nya ägaren bör också ta över era ev avtal med NAO vill inte den nya ägaren ta över avtalets kvarvarande bindningstid så kommer ni att få lösa detta själv som säljare.
Således är det ni har betalat i insats för fibern inte avdragsgillt som förbättringsutgift vid försäljning av er fastighet då den måste utbetalas vid en försäljning.

2016-05-05
Hälsar Helge Lind genom Styrelsen

PS ni som har företag kan läsa mina funderingar och svar på frågor jag har fått från företagare.

Ni som har betalat insats och avgifter via ert företag. Anslutningsavtalet 25 000 kr och protokollet om höjningen
5 000 gäller som verifikation tillsammans med utbetalningen, ni behöver inte ytterligare kvitton.
Sen när det gäller hur det skall bokföras och om det är avskrivningsbart är frågan inte glasklar, i första hand är det till största delen en markanläggning och endast den del på egen tomt kan tänkas vara möjlig att göra avskrivningar på. Troligtvis är det frågan om andel i annat företag, en finansiell anläggningstillgång som inte skrivs av som kostnad, insatsen är återbetalningsbar vid försäljning av fastigheten, om så sker måste gjorda avskrivningar isf. återföras. Jag är i stort tveksam till om skatteverket skulle se annat än den del av markanläggningen som ligger på egen fastighet som ev. avskrivningsbar.
Vid nästkommande årsmöte kommer styrelsen att förslå att den slutgiltiga insatsen efter att nätet är färdigt kommer att bli 30 000 minus 500 kr = 29 500 kr. 500 kr kommer att användas till fiberblåsning på medlems egen fastighet (vilket inte får ingå i insatsen) och kommer att minska insatsen med 500 kr detta kommer att vara en avdragsgill kostnad och vara inklusive moms, när beslutet är fattat kommer detta att faktureras korrekt.
Dock är alla driftskostnader och tjänstekostnader avdragsgilla när vi går i drift.
Om man delar anslutningen mellan sitt företag och privat så får man göra en uppskattning hur man fördelar kostnaden så att man slipper ev förmånsbeskattning privat.
Hur ni i slutändan skall hantera anslutningsavgift som är lika med insats får ni avgöra själva och rådgöra med er ev. revisor om.
Min personliga rekommendation är att det bör vara en andel i icke närstående företag för att slippa krångel.

HL 🙂