Kort historik

  • Föreningen Flöghults Fiber bildades 2012 och Föreningen söker kanalisationsbidrag för att förse hela området med fiber. 2013 beviljas bidraget från Länsstyrelsen. 2014.

  • Föreningen beslutar om att starta upphandling, vilken är slutförd. Vid ett extra årsmöte beslutar man om att starta projektet, under förutsättning att minst 120 medlemmar skriver på anslutningsavtalet. Vi är i september 2014 – 140 medlemmar av ca 500 möjliga fastigheter i området.

  • 2016-15-12 förenings fibernät driftsätts, föreningen hade vid start 240 fiberanslutningar

  • Stadgar för Ekonomiska föreningen Flöghults fiber