Grundmedlemskap

Medlemsavgift 2016                                250 kr
Medlemsavgift 2017                               400 kr

Anslutning

Anslutningsavgift 1000 kr + isats i föreningen 30 000 kr

Därtill kommer grävning för kanalisation och fiberblåsning från närmast anslutningsskåp till fastighet

Kontakta styrelsen för närmare information