Grundmedlemskap

Medlemsavgift 2019                               400 kr

Ny anslutning

Insats i föreningen 30 000 kr

Därtill kommer grävning för kanalisation och fiberblåsning från närmast anslutningsskåp till fastighet

Kontakta styrelsen för närmare information