Info från medlemsmötet 27 sept samt hur vi går vidare.

Vid förra medlemsmötet gavs information om installation av patchkabel och utrustningen som man behöver inne i huset. Vidare informerades medlemmarna om det tjänsteutbud som Net at Once erbjuder i vårt fibernät. I detta dokument har vi sammanfattat det mesta från detta möte. Använd dokumentet som en guide vid installation. Läs igenom hela dokumentet innan ni börjar.

För dem som inte kan eller vill göra installationen själv kan ta hjälp av någon installationsfirma eller kanske en granne. Det finns flera lokala installationsfirmor, styrelsen har dock beslutat att inte rekommendera någon firma framför någon annan.

 

Schema över installation

schemaintallation2

Inkommande fiber: förlagd i gräsmatta av kunden, ansluten till utebox av entreprenören.

Utebox: uppsatt av entreprenören.

Patchkabel (fiber): med färdiga kontakter i ändarna, förlägges av kunden, beställning etc., se beskrivning nedan.

Konverter (fiberkonverter): levereras av tjänsteleverantören, sätts upp av kunden, måste anslutas till el-vägguttag. Härifrån ansluts upp till två stycken TV-apparater via TV-boxar, här finns också två stycken uttag för mediabox/internet.

Mediabox levereras av tjänsteleverantören, sätts upp av kunden och skall anslutas till elnätet. Trådlös- och kabelanslutning av datorer och telefon.

TV-box: 1 st levereras av tjänsteleverantören, sätts upp av kunden intill TV:n som idag, skall anslutas till elnätet. Skall ytterligare en TV anslutas får man köpa en TV-boxtill via TV-kanal-leverantören. Finns behov av ytterligare anslutningar kan man anskaffa en switch (skall ha funktionen IGMP-snooping).

Nätverkskabel: Samtliga kablar efterkonvertern anskaffas av kunden.

 

 

Hålet i väggen

image004Mellan uteboxen och fiberkonvertern inne i huset skall det anslutas en patchkabel. Denna kabel är en fiberkabel och skall hanteras varsamt. Den får inte böjas mer än vad en snusdosa är rund och den tål inte att man till exempel trampar på den. För att få in den i huset måste man borra ett hål genom ytterväggen. Hålets storlek ska anpassas för minst ett VP-rör (elinstallationsrör) med diameter 16 mm eller en flexslang med diameter 20 mm. Det är kontakten på patchkabeln som gör att man inte kan ha ett mindre hål än så.

Hålet skall borras snett nedåt mellan 30°-45°. Man undviker då att patchkabeln behöver böjas så mycket samt att regnvatten inte kan rinna in i hålet.

TIPS! Borra hålet från insidan. Du får då bättre kontroll på vart hålet hamnar. Ta hänsyn till; elledningar, vattenrör och grundmur.

Från uteboxen och in skall man dra patchkabeln i ett UV beständigt rör eller flexslang. Slangen/röret kan i sin tur skyddas av ett så kallat kabelskydd av galvaniserad plåt. Detta finns att köpa på bygghandeln.

Inne i huset skyddar man patchkabeln med en kabelkanal i plast så långt som möjligt fram till fiberkonvertern.

Längden på patchkabeln

Försök att placera fiberkonverten så att man får en så kort patchkabel som möjligt. Mät noga upp sträckan från utebox fram till fiberkonvertern. Välj en längd på kabeln som är max 1-2 meter längre än uppmätt sträcka. Det går att linda upp patchkabel både i uteboxen och i fiberkonverten så att man inte får kabel som ligger fritt någonstans.

Meddela styrelsen vilken längd du behöver genom att skicka ett mail till micke@micain.se eller skicka ett sms till 0722 04 20 57. Skriv ”Fiber” i rubriken och kabellängd, fastighet, namn i meddelande fältet.
Installation av patchkabeln
Styrelsen kommer att meddela när och var medlemmarna kan hämta sin patchkabel.
Vid hantering av patchkabeln är det viktigt att plastskydden på kontakterna får sitta på tills det är dags att ansluta kabeln till fiberkonvertern och uteboxen. Lika viktigt är det att ta bort skydden innan man stoppar i kontakten i konvertern/uteboxen. Bägge ändarna är identiska så det spelar ingen roll hur man vänder på kabeln.
Ta aldrig på patchkabelns kontaktändar. Smuts och fingeravtryck på fibern kan resultera i försämrad prestanda.
Titta aldrig i kontaktändan. Den är avsedd för ljus och kan i värsta fall skada synen.
Tag av skyddet i ena ändan av patchkabeln och anslut den i uteboxen enligt separat instruktion. Trä igenom patchkabeln i den rörinstallation som är gjort sedan tidigare. Det kan vara lämpligt att använda en dragfjäder för att få genom kabeln.

Fiberkonvertern
Fiberkonvertern är en box som omvandlar ljuset i fibern till elektriska signaler. Fiberkonvertern installeras lämpligast på en vägg eller i en kapsling. Patchkabeln som skall anslutas till fiberkonvertern skall skyddas inne i huset av till exempel en kabelkanal av plast. Placera konvertern så nära ingångshålet som möjligt. Blir det patchkabel över ska denna lindas upp i konvertern och/eller uteboxen.
Från konvertern drar man sedan en nätverkskabel av typen CAT 6 fram till mediaboxen (det följer med en mediabox i installationspaketet) och en nätverkskabel till TV-boxen (en box följer med i installationspaketet). Fiberkonvertern har två uttag för internet och två uttag för TV.
En nätverkskabel är inte lika känslig som en fiberkabel och kan klamras fast upp på en list. Man kan givetvis även använda kabelkanaler.

Mediaboxen
Mediaboxen är den apparat som delar ut internet till datorer, Smart TV, telefoner, TV-spel övervakningsutrustning, trygghetslarm mm. Detta kan man göra med nätverkskabel eller trådlöst via så kallad WiFi. Hur mediaboxen fungerar går att läsa i medföljande manual.
Mediaboxen placeras lämpligen så centralt som möjligt om man skall använda WiFi. Annars kan den placeras i närheten av datorn. En nätverkskabel måste anslutas mellan Mediaboxen och fiberkonvertern för att den skall fungera.

Aktivera sina tjänster
När Net at Once har startat sin utrustning kan man koppla in sin dator till mediaboxen och starta internet. Första gången kommer man fram till en aktiveringssida där man väljer vilka tjänster man vill ha. När man valt så kan man börja surfa direkt. TV-kanalerna startar efter några dagar.

Telefon och telefonnummer
Vill man ha fast telefon och sitt gamla nummer kontaktar man Net at Once som flyttar över telefonnumret till fiberanslutningen (portering).

Överspänningsskydd och åska
I och med att telefonledningen kapas och ersätts med fiber försvinner en stor källa till att åsköver-spänning leds in till huset. Tänk på att åska även följer elledningar så bästa sättet att skydda sig är att dra ur sladdar till datoranläggningen när du reser bort eller när åska närmar sig. Lite skydd, dock ej 100% får man med att installera överspänningsskydd.

UPS – batteri vid strömavbrott
En UPS är en batteribackup som man kan koppla in fiberkonvertern och mediaboxen. Då har man tillgång till telefon och internet under en kortare tid.
I det så kallade nodhuset finns en UPS som klarar driften i området i några timmar. Är ditt hus drabbat av strömavbrottet försvinner telefon och internet hos dig. Om man är beroende av att telefonen eller internet skall fungera under ett strömavbrott så kan en UPS installeras i hemmet.

Övrigt
För att inte sitta utan TV eller internet medans fibernätet dras igång, rekommenderas att inte säga upp dessa abonnemang förrän tjänsterna fungerar via fibern. Glöm inte att även säga upp eventuella virusskydd eller andra tjänster som är kopplade till dessa abonnemang.
När telefonen fungerar via fibern skall man klippa av/bort inkommande telekabel på utsidan av huset för att undvika att blixtnedslag tar sig in i huset via denna. Vik undan kabelstumparna för att undvika risken för överslag vid blixtnedslag.

Att göra lista
1. Planera och utför, eventuellt med hjälp av fackman, håltagning/slang/rördragning i yttervägg.
2. Planera läget av konvertern och mediaboxen.
3. Mät längden på patchkabeln och meddela styrelsen (se ovan).
4. Montera patchkabeln.
5. Hämta ut utrustningen (mediabox, konverter, TV-box), styrelsen meddelar när och vart.
6. Anskaffa de nätverkskablar (Cat 6) som behövs för att ansluta mediabox, datorer, tv-boxar mm.
7. Fundera över tjänsteutbudet så att du kan aktivera de tjänster du vill ha så fort som tjänsteleverantören tänt upp nätet. Tidplanen är ej fastställd ännu men meddelas så snart den är klar. Aktivering av tjänster sker via inkopplad dator. Man kan också ringa in till Net at Once för att aktivera sin utrustning.