Per den 1 mars är det grävt/plöjt ca 4 mil av totalt ca 8 mil. Klicka på karta så ser du inritat med grönt vad som är klart. Övriga färger visar återstående arbete. Grävning/plöjning skall vara avslutat den 30 juni.
Blåsning av fiber i förlagda slangar pågår för fullt utom den sista biten in till respektive hus. Innan vi påbörjar blåsning fiber där måste slangarna vara nedgrävda. Anvisning på förläggning ser du under menyn Skaffa fiber. Kopplingsdosan på utsidan väggen behöver inte vara uppsatt (sätts upp av vår entreprenör).
Det är hög tid att gräva ner slangen till ditt hus nu. Inom några dagar kommer en anvisning här på hemsidan hur du kan beställa jobbet av entreprenör om du inte kan göra arbetet själv.
Om du är osäker på varifrån fibern kommer till din fastighet, kontakta Sten Hermansson, 070-5158229.
Förutsatt grävning/plöjning håller tidsschemat beräknas blåsning fiber vara klart under september varefter driftsättningsarbetet kan påbörjas med förhoppning att vi kan titta på Kalle Anka & Co på julaftonen över fibernätet.