Det går i en väldans fart just nu!

Det är därför viktigt att varje fastighetsägare ser till att grävning på egen tomt utförs snarast. Senast den 15 maj måste slang vara nergrävd på egen tomt för att vi skall kunna hålla tidsplanen. Ni som beställt grävning kommer att bli kontaktade.

Ni som är färdiga med grävningen, vare sig ni gjort det själva eller beställt skall meddela detta på
micke snabela micain.se.     Ersätt snabela med @ och använd inga mellanslag! Ange dit namn och fastighetsbeteckning.

De små boxarna som skall sitta på ytterväggen har börjat monteras av Empower.

Det är viktigt att man tydligt markerar på väggen vart uteboxen ska sitta. Markera med tuschpenna eller en väderbeständig lapp.

Boxen är vit, 12 x 15 cm, 2 cm tjock och bägge kablarna (en från marken och en in i huset) kommer att anslutas underifrån. Den kan monteras både på mur- och trävägg och bör sitta minst 30 cm ovan mark dock inte högre än att man kan stå på marken och montera. Empower monterar uteboxarna!

Tänk på att minimera avståndet mellan ute- och innebox! Tänk också på att placering av innebox är så när TV/dator som möjligt för att minimera kabeldragningen.