Karta över status 27/4 där grönt visar vad som är gjort. En del av den blå markeringen är redan utfört vid samförläggning med Fortum.
Totalt har vi grävt/plöjt ca 7,5 mil, ytterligare ca 8 km har förlagts vid samförläggningen. Från början hade vi kalkylerat med totalt ca 9 mil. Det ser ut som att det kommer att sluta med drygt 9,5 mil.
Blåsning av fiber pågår, per idag är det blåst ca 3 mil, än så länge enbart huvudstråk.