Karta där grönt visar status kanalisation (grävning/plöjning) samt gult blåsning fiber per 26 mars. Tidplanen, kanalisation färdig 30 juni samt blåsning fiber klart 15 september ser enligt entreprenören ut att hålla.
Underlag för upphandling av tjänster (bredband, telefon och TV) pågår. Ett paket innehållande bredband med minst 100 Mb upp och ner, telefon (där man kan behålla sitt nuvarande nummer) samt TV med ca 20 kanaler (varav 3 norska) kommer att efterfrågas. Egna anpassningar såsom högre hastighet, ytterligare TV-kanaler, kommer att bli möjligt. Information om detta kommer senare.

Det börjar bli hög tid att, där det inte redan är gjort, förlägga slang från tomtgräns till huset, antingen gräva själva eller beställa via formuläret på hemsidan. Om ni är osäkra på var fibern kommer, kontakta Sten Hermansson 070-5158229 så kan vi kanske reda ut detta.