Det återstår en del arbete, dels i Flåghult där kommunen grävt VA, dels saknar vi fortfarande en del uppgifter om patchkabellängder. Sedan ska vi också skriva avtal med er alla om önskade tjänster och erforderliga boxar ska beställas. NetatOnce har också ändrat uppsättningen när det gäller fiberkonvertern så tillvida att fiberkonvertern försvinner och har ersatt denna med en kombinerad fiberkonverter/router vilket gör att man kan komma att behöva tänka om när det gäller patchkabellängder, vi måste helt enkelt ta en runda till!
Mer info kommer om detta i nästa utskick.

Utan att lova något har vi tillsammans med NetatOnce tagit sikte på månadsskiftet januari-februari för driftsättning.

Inom några dagar kommer vi att göra ett nytt utskick brevledes, med instruktioner och ett beställningsformulär för beställning av tjänster och patchkabellängder igen.

Styrelsen