Hej

Som alla förstått hann vi inte med att få fibernätet uppkopplat innan jul. Vi siktar nu på att bli klara

för uppkoppling i februari. Sen beror det lite på vår kommunikationsoperatör (KO).

Det som kommer hända framöver är att föreningen skall skriva avtal för alla fiberanslutningar vare

sig man skall ha allt eller tänker låta sin anslutning vara inaktiv. Vi kommer att ha öppet hus i

Krokstrands folketshus där man kan skriva avtal och ställa frågor. Givetvis kan man skriva på avtalet

hemma och skicka det till styrelsen. Styrelsen återkommer inom kort med mer information om detta.

I samband med avtalsskrivningen får man möjlighet att revidera sin patchkabellängd. KO har gått

ifrån lösningen med separat fiberkonverter till en lösning där konvertern är inbyggd i routern. Så de

som planerat att sätta de två boxarna en bit ifrån varandra får beställa lite längre patchkabel, upp till

10 m ingår.

När merparten av alla avtal kommit in beställer vi router och TV-boxar till enligt varje avtal. Väljer

man att inte skriva på ett avtal kommer anslutning räknas som vilande (inaktiv). Det kommer då att

utgå en kostnad för att aktivera sin anslutning vid ett senare tillfälle.

Så fort styrelsen fått boxar och patchkablar kommer vi att meddela en utlämningspunkt där var och

en kan hämta sin utrustning. Troligtvis kör vi en första runda med öppet hus i Krokstrand igen.

När man kopplat in sin utrustning i hemmet kopplar upp sig på internet. Första sidan man möts av är

KO:s sida. Där klickar man i sina val och extra val sen är man i gång. Uppkoppling av TV kan ta någon

dag extra.

Det är också viktigt att ni som har hyresgäster på extranslutningar informera dom om att även dom måste välja.