Plats: Folkets Hus i Krokstrand

Tid: Söndag, 21:e september, kl. 16:00

Representanter för Flöghults fiber svarar på frågor och tar emot nya medlemmar till föreningen samt skriver fastighetsanslutningsavtal.

Kort om fiber:

Framtidssäkert

Ersätter gamla lösningar såsom ADSL (8 mBit/s), PARABOL och TELEFON via kopparkabel.

Inga begränsningar

• Snabbt, 200 Mbit/s (möjlighet till 1000 Mbit/s). Mer än fyra gånger så snabbt än snabbaste 4G (40mBit/s).

• Obegränsad datamängd (jfm 4G med max 60 GB/mån).

• Möjlighet till full HD kvalitet för TV

Billigare

En månadskostnad på ca 300 kr för Internet 200 mBit/s, ca 20 TV-kanaler och Telefon (behåll ditt gamla nummer). Jämför med vad du själv betalar idag!

Kostnader

Att bli medlem i föreningen kostar 100 kr i insats och 100 kr i årsavgift. Du förbinder dig inte att installera fiber får erbjudande att göra det.

Föreningen har beslutat att börja gräva vid 120 st påskrivna anslutningsavtal.

Insatsen är satt till 25 000 kr per anslutning.

Om inte insatsen räcker till kommer föreningen att ta ett lån för att täcka den kostnaden. Lånet betalas av medlemmarna som en förhöjd månadsavgift.

Vid ca 200 medlemmar kommer den faktiska anslutningsavgiften ligga runt 25 000 kr och vid medlemsantal över 200 st kommer avgiften att sjunka under 25 000 kr.

Telia har för avsikt att lägga ner större delen av det kopparnät som finns i Sverige, nätet för telefon och bredband (ADSL) ersätts av mobila nät och fiber. När det gäller kapacitet och hastighet är fiber idag överlägset det mobila, både till pris och prestanda.

En investering i vårt fibernät innebär att Ni även blir delägare i infrastrukturen, anslutningskostnaden är en andel i föreningen och därmed en tillgång som man minst får tillbaka vid en försäljning av fastigheten.

Föreningen har fått beviljat statliga bidrag som gäller under detta projekt. Installation av fiber efter avslutat projekt blir väsentligt dyrare.