Likviditetsproblemet är löst tack vare er medlemmars insatser. Färdigställandet av fiberblåsning återstår. Entreprenören räknar med att det blir klart under september månad. Är det någon som inte är klar med grävningen inom tomt, fixa det omgående och meddela/maila Mikael putmik@gmail.com när det är klart. I något/några fall är inte skarvning av fiberslangen utförd vid tomtgräns, var inte oroliga, entreprenören känner till detta.

I Flöghult har kommunen påbörjat VA-arbeten. För sträckan Bastun-norrut har kommunen haft önskemålet att vi inte lägger fiber vilket skulle kollidera med deras arbete. Överenskommelsen med kommunen är att dom förlägger fiberslangen i samband med VA utan kostnad för oss. 7 st anslutningar från bastun mot Näsinge berörs. För närvarande har jag inte tidplanen men det har tidigare sagts att arbetet skall vara klart före vintern.

 

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO) är klar. I torsdags 4:e september utväxlades att avtal med NETatONCE (NAO) som tog hem striden. Vi fick in två anbud, det vinnande anbudet var det med de lägsta kostnaderna, den andra anbudsgivaren hade ett större utbud men enligt de utvärderingskriterier som vi angett i anbudsförfrågan var det alltså NAO som vann. Titta gärna på deras anbud och studera valmöjligheterna SOM DU HITTAR HÄR. NETatONCE Hemsida finns här http://www.netatonce.se/.

 

Tidplan för leverans kommer att diskuteras vid ett kommande arbetsmöte men NAOs uppfattning är att det borde kunna bli driftsättning ca vid kommande årsskifte. NAO kommer hit för information snarast, vi har preliminärt sagt söndag 20:e september i Krokstrands Folkets Hus. Kallelse kommer när tidpunkten är bestämd.

 

De som funderar över anslutningen från utebox till innebox så är det så att NAO överlåter detta till respektive kund. Detta måste vara klart under hösten/senhösten. Erforderliga kablar (standardlängder) kommer att tillhandahållas av oss. Förfarande hoppas vi kunna meddela vid ovannämnda möte.

 

Det har poppat in intresse för nya anslutningar. Det finns inget styrelse- (eller stämmo-) beslut om vad villkoren bör vara men min uppfattning är att man betalar de 30000 kr som alla andra har gjort  + att man får betala faktiska kostnader för anslutningen – dvs etableringskostnad, schakt, slang, blåsning, svetsning fiber, inkoppling och idrifttagning, träffa eventuella överenskommelser om markupplåtelse, eventuellt söka tillstånd vägkorsningar/länsstyrelse beträffande fornminnen etc, kostnader för inmätning och dokumentation.
Det som görs från och med nu får man inga bidrag för. Det bidragsberättigade projektet är avslutat.

 

Vi har ett ärende hos Strömstads kommun angående ansökan om kommunal borgensåtagande som kommer behandlas 10 oktober. Vid ett eventuellt bifall kommer vi att låna pengar av bank för att kunna betala tillbaka till de medlemmar som haft vänligheten att låna oss pengar.