Det är som att köpa en ny bil och genast måste reparera den för några tusen för att den skall gå att använda.
Surt är det!
Men tänk dig att om bilen sen går som klocka i 50 år och med minimala underhållskostnader. Tänk dig sen att
bilen dessutom höjer värdet på din fastighet med tre gånger kostnaden för bil och reparationen så kanske det
känns bättre.
Som alla vet så blir vårt fibernät dyrare än det var beräknat och det tycker vi alla är lika tråkigt! Men har man
satt fan i båten så får man ro den i land. Det är det som upptar styrelsens sista krafter just nu.
Det som vi måste lösa är 1. En likviditetsbrist på 1,5 miljoner senast den 31 augusti då resterande
bidragsberättigade kostnader måste vara betalda, dom pengarna måste vi betala ut för att sedan få tillbaka
dom längre fram under hösten när länsstyrelsen och Jordbruksverkets långsamma kvarnar har malt färdigt. 2.
Planera det slutliga underskottet långsiktigt och redan nu hitta en lösning med långsiktig finansiering.
Vi förhandlar just nu med en bank som försöker hitta en lösning innanför deras ramar. En av dom hinder som
bankerna ser är att dom inte kan göra en pantsättning i fibernätet oavsett vad det marknadsmässiga värdet
är, därför att anläggningen inte är knuten till någon fastighet ägd av föreningen.
Så banken vill se hur medlemmarna kan hjälpa till, alt 1. De medlemmar som kan, betalar den kalkylerade
merkostnaden, 5000 kr eller mer, då som ett lån, till föreningen, alt 2. ett färre antal medlemmar – företag
som kan tänka sig att ställa upp med borgen om 50 000 och uppåt.
Styrelsen inställning är att vi hellre betalar ränta till våra medlemmar än till banken, på utlånat kapital över 5
000 betalar vi 4% ränta under låneperioden.
Då det hela är ett paket som skall gå i lås är vår målsättning att summan av era insättningar +
borgensåtagande bli totalt ca 1 000 000 Kr.
Tills paketet är i hamn vill vi inte ta någon risk med era pengar och dom skall därför inte betalas in till
föreningens konto. Genom ett samarbete med Samhällsföreningen Krokstrand, Björneröd, Flöghult, upplåter
dom ett tomt konto med tillhörande bankgiro till oss. När målsättningen är uppnådd i kronor kan vi visa
banken våra medlemmars samlade insättningar och då skriver föreningen ett /reversskuldebrev med var och
en av er som lånat ut pengar och därefter kan samhällsföreningen föra över beloppet till Flöghults Fiber, under
förutsättning att extra årsmöte den 9 augusti beslutar enligt förslag.
För borgen gäller att vi vi utväxlar inga borgensavtal förrän målsättningen uppnåtts och banken avgett ett
lånelöfte.
Så ni som sitter i startgroparna för att göra en insats, tänk fort och handla fort. Sätt in pengarna på bankgiro
409-1385 märk med medlemsnummer eller fastighetsbeteckning. Skicka samtidigt ett meddelande till
kassören helge@krokstrand.se eller sms till 070 602 45 85 med uppgifter om belopp, meddelande på
betalningen och dag som du gjorde insättningen så vi kan hålla reda på vem som sätter in vad.
Har du möjlighet att gå i borgen kontakta kassören eller ordförande Sten Hermansson buarsten@gmail.com
070 515 82 29

Med anledning av denna skrivelse kallar styrelsen till extrastämma den 9 augusti kl 14 Krokstrands Folket Hus, se nästa inlägg