Info från medlemsmötet 27 sep. Samt hur vi går vidare.

Info från medlemsmötet 27 sept samt hur vi går vidare.

Vid förra medlemsmötet gavs information om installation av patchkabel och utrustningen som man behöver inne i huset. Vidare informerades medlemmarna om det tjänsteutbud som Net at Once erbjuder i vårt fibernät. I detta dokument har vi sammanfattat det mesta från detta möte. Använd dokumentet som […]

Årsstämma

Det har gått ut e-post och brev till de som inte har e-post om att det är Årsstämma nu på söndag den 28 juni 2015, klockan 14:00 – 16:00, Krokstrands folketshus. Vissa e-post kommer i retur. Troligtvis något spamfilter som stoppar dem. Hoppas att så många som möjligt kan komma.

 

MVH

Styrelsen

Progress 27 april

Karta över status 27/4 där grönt visar vad som är gjort. En del av den blå markeringen är redan utfört vid samförläggning med Fortum.

Totalt har vi grävt/plöjt ca 7,5 mil, ytterligare ca 8 km har förlagts vid samförläggningen. Från början hade vi kalkylerat med totalt ca 9 mil. Det ser ut som att det kommer […]

Progress 30 mars

Karta där grönt visar status kanalisation (grävning/plöjning) samt gult blåsning fiber per 26 mars. Tidplanen, kanalisation färdig 30 juni samt blåsning fiber klart 15 september ser enligt entreprenören ut att hålla.

Underlag för upphandling av tjänster (bredband, telefon och TV) pågår. Ett paket innehållande bredband med minst 100 Mb upp och ner, telefon (där man […]

Nu är det bråttom

14 dagar
Med max 14 dagar kvar till det att vi måste tacka ja eller nej till entreprenörens anbud så är läget det att vi sakar många medlemmars besked om ni vill ansluta er till fiber eller att ni inte.

54 av föreningens medlemmar har ännu inte lämnat varken ja eller nej. Några har meddelat att man kommer […]

Avtalet nu med både tuta och kör eller hängslen och livrem

Vill du vara säker på insatsen blir max 25 000 kr och att det inte skall bli några förhöjda avgifter i framtiden?

Då kan du ta en titt på avtalet igen. Det finns nu två val i slutet på avtalet.  2014-09-20 Fastighetsanslutningsavtal

Du måste nu göra ett av 2 val
1.  Detta avtal är endast giltigt när […]

Ny webbsida

Ny webb
Vi går in ett intensivt skede och lanserar därför en ny webbsida. Tanken är att du skall få svar på alla aktuella frågor, vi har lagt upp ett knippe av dom vanligaste frågorna vi får just nu och bemöter en del felaktiga fakta i omlopp.

Vi förenkla att bli medlem, formuläret för medlemskap är kopplat […]

Vad gör vi just nu?

Upphandlingen är klar och en entreprenör är utvald. Styrelsen arbetar med att kartlägga sträckningar, göra kartor, tar emot undertecknade avtal, arbetar med bankkontakter för upphandling av byggkredit och teckna markupplåtelseavtal med markägare.

Vi delar upp området i underområden och utser en kontaktperson för varje område.