Om admin

Denna författare har ej fyllt i några detaljer.
So far admin has created 37 entries.

Snart dax för tjänster i fibern

Hej

Som alla förstått hann vi inte med att få fibernätet uppkopplat innan jul. Vi siktar nu på att bli klara

för uppkoppling i februari. Sen beror det lite på vår kommunikationsoperatör (KO).

Det som kommer hända framöver är att föreningen skall skriva avtal för alla fiberanslutningar vare

sig man skall ha allt eller tänker låta sin anslutning […]

Fiberdelägare! Som ni förstår hinner vi inte driftsätta till jul som vi hade hoppats.

Det återstår en del arbete, dels i Flåghult där kommunen grävt VA, dels saknar vi fortfarande en del uppgifter om patchkabellängder. Sedan ska vi också skriva avtal med er alla om önskade tjänster och erforderliga boxar ska beställas. NetatOnce har också ändrat uppsättningen när det gäller fiberkonvertern så tillvida att fiberkonvertern försvinner och har […]

Beställ din fiberpatchkabel innan det är försent!

Det är hög tid att beställa fiberpatchkabel, kabeln mellan uteboxen och fiberkonvertern, så vi uppmanar de som inte mätt upp längden att snarast göra detta och meddela oss enligt nedan. Vi behöver ert svar senast 2015-11-25. Ni som meddelat oss, kontrollera i bifogad lista att vi registrerat rätt längd.

Tänk på att placera fiberkonvertern så att […]

Info från medlemsmötet 27 sep. Samt hur vi går vidare.

Info från medlemsmötet 27 sept samt hur vi går vidare.

Vid förra medlemsmötet gavs information om installation av patchkabel och utrustningen som man behöver inne i huset. Vidare informerades medlemmarna om det tjänsteutbud som Net at Once erbjuder i vårt fibernät. I detta dokument har vi sammanfattat det mesta från detta möte. Använd dokumentet som […]

Kallelse till informationsmöte söndagen den 20 sept

Välkomna till informationsmöte söndagen den 20 sept kl 14:30 – 16:30 i Krokstrands Folkets Hus.

Projektet börjar gå mot sitt slut, vi har valt kommunikationsoperatör NETatONCE genom vilken vi kan beställa de tjänster vi önskar.
NETatONCE kommer till mötet för att informera och svara på de frågor ni säkert har.

Studera gärna NETatONCE:s vinnande anbud här

Vi kommer […]

Statusrapport från ordförande 2015-09-06

Likviditetsproblemet är löst tack vare er medlemmars insatser. Färdigställandet av fiberblåsning återstår. Entreprenören räknar med att det blir klart under september månad. Är det någon som inte är klar med grävningen inom tomt, fixa det omgående och meddela/maila Mikael putmik@gmail.com när det är klart. I något/några fall är inte skarvning av fiberslangen utförd vid […]

Resultat av extra stämma den 9:e augusti 2015

Bästa fibervänner!

Här kommer protokoll från extrastämman 9 augusti. Som ni ser tog stämman enhälligt stöd för det förslag som styrelsen arbetat fram innebärande bl.a. att stämman godkänner en kostnadshöjning med 5000 kr per anslutning . Detta finansieras av medlemmarna genom att insatsen i föreningen höjs från 100 kr till 5 000 kr

I protokollet punkt […]

Viktig information

Det är som att köpa en ny bil och genast måste reparera den för några tusen för att den skall gå att använda.
Surt är det!
Men tänk dig att om bilen sen går som klocka i 50 år och med minimala underhållskostnader. Tänk dig sen att
bilen dessutom höjer värdet på din fastighet med tre gånger […]

Kallelse till extra stämma, på begäran  av styrelsen

 Krokstrands Folkets Hus  söndagen den 9 augusti kl 14

Dagordning:

Information om projektet, ekonomin och presentation av beslutspunkterna med efterföljande diskussion

Beslutspunkter:

Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet och frågan om mötet är behörigt utlyst (en vecka före extra föreningsstämma.)

Styrelsen föreslår stämman

Styrelsen föreslår en höjning av insatsen från 100 kr till 5000 kr per medlem med […]

Protokoll för årsstämman med Flöghults Fiber söndagen den 28 juni 2015

Nuläge
Information om status, tidsplaner och kostnader.
Sammandrag redovisas på separat dokument.
Årsstämman
Mötets öppnande.
Sten Hermansson förklarade mötet öppnat.
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Till ordf. valdes Sten Hermansson, Till sekr. valdes Mikael Pütt
Godkännande av röstlängden.
Stämman godkände röstlängden.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justeringsmän valdes Viggo Eriksen, Roger Olausson.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman ansåg att […]